Searching...

Činnost

Stanice ochrany fauny Hluk
Zázemí stanice 

 je tvořeno ošetřovnou, mistnostmi pro intenzivní péči, přípravnou krmení, sklady, kanceláří, komplexy léčebných voliér a kotců. Voliéry jsou rozděleny na léčebné komory pro menší, střední a velké ptáky. Navazujícím zařízením jsou rehabilitační rozletové dloužce. Dále zařízení disponuje voliérou pro léčbu a voliérou s vodní plochou pro ptáky vázané na vodu. Součástí zařízení jsou i výběhy a kotce pro savce.
Plašení holubů

V současné době probíhá tato činnost ve městě Uherské Hradiště. Holuby plašíme dravcem  Kání Harrisovou, který je na tuto práci nejlepší. Díky časté přítomnosti dravce nemají holuby klid a rozlétají se po okolí. Trusem holubů se přenášejí zárodky baktérii, jež vyvolávají  různá onemocnění. V porovnání s krysami či potkany, jsou holubi ještě nebezpečnější.

Odchov dravců a sov

Běžně se v zajetí odchovávají dravci a jejich různí kříženci. Mláďata sice nejsou zadarmo, ale jejich cena v sobě nese vysoké náklady na jejich chov. Je třeba si uvědomit, že chovný pár musí mít zajištěn kvalitní prostor k hnízdění a výbornou stravu. A to po celou dobu jejich plodného období. Po vylíhnutí mláďat musí mít nejlepší dosažitelnou potravu, tedy zejména hlodavce a křepelky z dobrého, nejlépe vlastního chovu.Letové ukázky dravců a sov

V ukázce Vás seznámíme s našimi, i několika exotickými, druhy dravců a sov (až 10 exemplářů). Dále se také dozvíte o jejich úloze v přírodě, biologií, ochranou a jsou předvedeni i v letu. Dravce nosíme tak, aby si je návštěvníci mohli prohlédnout zblízka, většina z nich poté létá nad dětmi nebo přímo mezi nimi. Někteří  si také vyzkouší i přílet na ruku, takže kontakt je opravdu bezprostřední. Také se mohou s dravcem či sovou vyfotit. Vše je zakončeno diskuzí nebo krátkou znalostní soutěží. Nejvhodnějším prostorem pro provedení ukázky je školní hřiště, v případě nepříznivého počasí i tělocvična. Ptáci létají i zde, kvalita je zcela zachována.


Opravy fasád od strakapoudů 

Snažíme se hledat co nejdlouhodobější řešení. Problematika poškozování fasád ptactvem je značně komplikovaná. Nabízíme v současné době trojrozměrné makety přirozených nepřátel menších (zejména datlovitých) ptáků. V naší nabídce nyní máme tyto dravce: sokol stěhovavý, sova, výr, poštolka, sýček. K většině maket nabízíme speciálně upravené držáky, které umožní maketu instalovat nejen napevno, ale také do závěsu.


Hotel pro dravce a sovy

Postaráme se o vaše dravce a sovy i o váš klid a jejich pohodlí. Nabízíme celoroční ubytování. Cena je 200kč na den.Pokud si chcete rezervovat pobyt , nebo se na cokoliv zeptat co vás v této souvislosti zajímá,dravci a sovy budou umístěny buď ve voliérách či u áčkách. Oslovte nás v našich kontaktech.


Vzdělávání členů Stanice ochrany fauny Hluk

Členové stanice pravidelně navštěvují kurzy související s tématikou záchranných stanic, myslivostí a sokolnictvím.

 
Nahoru!