Searching...

Činnost

Záchranná stanice

Stanice ochrany fauny Hluk, občanské sdružení, je záchranná stanice. Proto naší hlavní činností je záchrana a návrat živočichů zpět do přírody. Bohužel ne vždy je to možné a proto u nás některá zvířata zůstávají. O tyto handicapovaná zvířata se staráme, jak dlouho je třeba. Pokud je to možné, dále je využíváme na našich ukázkách, protože spousta jejich zranění způsobí právě lidé. Touto činností chceme zlepšit současnou situaci, aby všechna zvířata byla brána jakou součást našich životů a ne jako škůdci.Zázemí záchranné stanice 

 je tvořeno ošetřovnou, mistnostmi pro intenzivní péči, přípravnou krmení, sklady, kanceláří, komplexy léčebných voliér a kotců. Voliéry jsou rozděleny na léčebné komory pro menší, střední a velké ptáky. Navazujícím zařízením jsou rehabilitační rozletové dloužce. Dále zařízení disponuje voliérou pro léčbu a voliérou s vodní plochou pro ptáky vázané na vodu. Součástí zařízení jsou i výběhy a kotce pro savce.
Plašení holubů

V současné době probíhá tato činnost ve městě Uherské Hradiště. Holuby plašíme dravcem  Kání Harrisovou, který je na tuto práci nejlepší. Díky časté přítomnosti dravce nemají holuby klid a rozlétají se po okolí. Trusem holubů se přenášejí zárodky baktérii, jež vyvolávají  různá onemocnění. V porovnání s krysami či potkany, jsou holubi ještě nebezpečnější.Záchranný program Sovy pálené

K úbytku hnízdišť dochází hlavně kvůli výstavbě moderních měst i zemědělských staveb, kde neradi hnízdí. Proto se soustřeďujeme vyhledávat pro ně nová místa, kde mohou v klidu hnízdit a nehrozí jim tam žádné nebezpečí. Výstavba moderních měst, spolu s používáním pesticidů, jsou hlavní důvody poklesu jejich stavu. Kromě vyhledávání nových míst se také soustředíme na jejich zdárný návrat do přírody.Odchov dravců a sov

Běžně se v zajetí odchovávají dravci a jejich různí kříženci. Mláďata sice nejsou zadarmo, ale jejich cena v sobě nese vysoké náklady na jejich chov. Je třeba si uvědomit, že chovný pár musí mít zajištěn kvalitní prostor k hnízdění a výbornou stravu. A to po celou dobu jejich plodného období. Po vylíhnutí mláďat musí mít nejlepší dosažitelnou potravu, tedy zejména hlodavce a křepelky z dobrého, nejlépe vlastního chovu.Letové ukázky dravců a sov

V ukázce Vás seznámíme s našimi, i několika exotickými, druhy dravců a sov (až 10 exemplářů). Dále se také dozvíte o jejich úloze v přírodě, biologií, ochranou a jsou předvedeni i v letu. Dravce nosíme tak, aby si je návštěvníci mohli prohlédnout zblízka, většina z nich poté létá nad dětmi nebo přímo mezi nimi. Někteří  si také vyzkouší i přílet na ruku, takže kontakt je opravdu bezprostřední. Také se mohou s dravcem či sovou vyfotit. Vše je zakončeno diskuzí nebo krátkou znalostní soutěží. Nejvhodnějším prostorem pro provedení ukázky je školní hřiště, v případě nepříznivého počasí i tělocvična. Ptáci létají i zde, kvalita je zcela zachována.


Opravy fasád od strakapoudů 

Snažíme se hledat co nejdlouhodobější řešení. Problematika poškozování fasád ptactvem je značně komplikovaná. Nabízíme v současné době trojrozměrné makety přirozených nepřátel menších (zejména datlovitých) ptáků. V naší nabídce nyní máme tyto dravce: sokol stěhovavý, sova, výr, poštolka, sýček. K většině maket nabízíme speciálně upravené držáky, které umožní maketu instalovat nejen napevno, ale také do závěsu.


Vzdělávání členů Stanice ochrany fauny Hluk

Členové stanice pravidelně navštěvují kurzy související s tématikou záchranných stanic, myslivostí a sokolnictvím.

 
Nahoru!