Searching...

Valná hromada - zasedání-Mimořádná schůze valné hromady   
Dne  23.3.2013, se bude konat schůze valné hromady /stanovy-čl.7/ SOFH
Program: 1, Vyhodnocení výroční schůze s 23.2.
                  2,  Členské příspěvky /stanovy-čl.8/
                  3, Členství ve sdružení /stanovy-čl.5/
                  4, Financování stanice/stanovy-čl.8/
                  5, Rozdělení práce /stanovy-čl.3/
                  6, Plánovaní na r.2013, /stanovy-čl.11/
     
.
                   Předseda SOFH Koňařík Antonín
 
Nahoru!