Searching...

Adoptuj si zvířátkoAdoptuj si u nás zvířátko

Hlavním posláním naší záchranné stanice je péče o poraněné či oslabené volně žijící živočichy na území Zlínského kraje, okresu Uherského Hradiště.

Většina zde vystavěných voliér je využívána k léčení a rehabilitaci  zvířat, zejména však dravců a sov. Část areálu tvoří expozice s trvale handicapovanými živočichy, která je přístupná veřejnosti a je využívána pro ekologickou výchovu dětí a mládeže.

 Adopce Vámi vybraného trvale handicapovaného živočicha  spočívá ve finančním příspěvku, který je určen na veterinární péči, stravu, opravy voliér apod.

Adopce zvířete se počítá na období jednoho roku a není závazkem v adopci pokračovat i v dalších letech. Ceny na jednotlivá zvířata jsou symbolické z důvodu dostupnosti i menších kolektivů.

Váš příspěvek použijeme na nákup krmení pro vaše zvíře, případně na veterinární ošetření. Roční náklady uvedené v našem seznamu vám napoví, kolik toho vámi vybrané zvíře spotřebuje za rok.

Každé zvíře může mít více adoptivních rodičů, protože ne každý si může dovolit dát celou částku na roční krmení (třeba 3 000 Kč). Proto je zcela na vás, kterého nového člena rodiny si vyberete. Nicméně pokud chcete být jediným a exkluzivním adoptivním rodičem vašeho zvířátka, je třeba ho „nakrmit“ na celý rok.

 Kolektivy, jednotlivci, kteří přispějí na nějaké zvířátko obdrží

„adopční listinu“ s fotografií vybraného.

Orel skalní       3 000kč........................................................................


Orel stepní       1 500kč ....................................................................

Výr velký       1 500kč ………………………………………………….                               
Káně lesní         1 000kč……………………………………………………………….Puštík obecný      1 000kč…………………………………………………………………


Poštolka obecná       1 000kč…………………………………………………………….Sova pálená            1 000kč…………………………………………………………..

Kalous ušatý         1 000kč…………………………………………………………..Moták pochop       1 000kč………………………………………………………………
 


Jestřáb lesní      1 000kč.........................................................................
Krahujec obecný    1 000kč....................................................................
Káně harrisovo      1 000kč................................................................


 

 

 

 

 

 Vydra říční            3 000kč...............................................................

 

Liška obecná          3 000kč...............................................................

 

  Pěvci

Drozd kvíčala
500,-
Drozd brávník
500,-
Pěnkava obecná
500,-
Špaček obecný
500,-
Kos černý
500,-

Vrubozubí

Husa velká
1 500,-
Labuť velká
2 000,-
Kachna divoká
1 500,-
Kachnička mandarinka
1 500,-
Berneška bělolící
1 500,-

Hlodavci

Veverka obecná
1 500,-

Krkavcovití

Sojka obecná
1 000,-
Straka obecná
1 000,-
Havran polní
1 000.-
Krkavec velký
1 000,-
Vrána černá
1 000,-
Vrána šedá
1 000,-
Kavka obecná
1 000,-

Dravci - noční

Puštík obecný
1 000,-
Sova pálená
1 000,-
Výr velký
1 500,-
Kalous ušatý
1 000,-

Dravci - denní

Káně lesní
1 000,-
Moták pochop
1 000,-
Poštolka obecná
1 000,-
Krahujec obecný
1 000,-
Jestřáb lesní
1 000,-
Včelojed lesní
1 000,-
Raroh velký
1 000,-

Měkkozobí

Hrdlička divoká
500,-
Holub hřivnáč
500,-
Holub doupňák
500,-
Hrdlička domácí
500,-

Brodiví

Čáp černý
3 000,-
Čáp bílý
3 000,-
volavka popelavá
3 000,-

Spárkatá zvěř

Prase divoké
3 000,-
Srnec obecný
3 000,-

Šelmy

Vydra říční
3000,-
Liška obecná
3 000,-
Psík mývalovitý
3 000,-
Kuna skalní
1 500,-
Kuna lesní
1 500,-

Hrabaví

Bažant stříbrný
600,-
Bažant obecný
600,-
     Koňařík Antonín

 
Nahoru!