Searching...

Výroční schůze!


Dne 2.3. 2019 v 13h. v Hluku proběhla schůze SOFH


                                    
1. Základní identifikační údaje

Název společnosti: Stanice ochrany fauny Hluk zapsaný spolek
Sídlo společnosti: Hlavní 889 Hluk
Identifikační číslo 228 207 44
Telefon: 728 941 192

2. Činnost společnosti

Společnost byla založena, aby poskytovala následující služby:
a) osvětová činnost – výstavy dravců, předvedení jejich letových schopností a loveckého umění, vše s profesionálním výkladem pro děti a dospělé
b) podpora mladých adeptů pro záchranné stanice s důrazem na jejich výchovu a vzdělávání,
c) rozšiřování znalostí odborné i laické veřejnosti se zvláštním důrazem na práci s mládeží a jejich výchovu k ochraně životního prostředí
d) příprava handicapovaných dravců pro život včetně jejich úspěšné remitace do přírody
e) prosazování ekologických způsobů ochrany polních kultur před živočišnými škůdci
f) spolupráce s městy na likvidaci škůdců pomoc v rámci přírody
g) podpora činnosti “stanic pro handicapované živočichy“ povolených MŽP ČR podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichůDatabáze záchranných stanic pro handicapované živočichy

Název záchranné stanice - provozovatel
Stanice ochrany fauny Hluk, z.s.
Ulice a číslo
Hlavní 889
Město nebo obec
Hluk, 68725
Telefon
728 941 192
email
web
Územní působnost: kraje
Zlínský kraj
Územní působnost: obce s rozšířenou působností
Uherské Hradiště
Číslo ZS
46
Rozhodnutí MŽP (čj.)
2639/ENV/12-115/630/12-ZS46 ZE DNE 13. 1. 2012
 

 
Popis
Příjem
Délka péče
Savci (Mammalia) - Hmyzožravci (Insectivora) - Ježkovití (Erinaceidae) - všechny druhy
ANO
dlouhodobě
Savci (Mammalia) - Hlodavci (Rodentia) - ostatní druhy
ANO
krátkodobě
Savci (Mammalia) - Šelmy (Carnivora) - Lasicovití (Mustelidae) - ostatní druhy
ANO
krátkodobě
Savci (Mammalia) - Šelmy (Carnivora) - Medvídkovití (Procyonidae) - mýval severní (Procyon lotor)
ANO
krátkodobě
Savci (Mammalia) - Šelmy (Carnivora) - Psovití (Canidae) - liška obecná (Vulpes vulpes)
ANO
krátkodobě
Ptáci (Aves) - Hrabaví (Galliformes) - všechny druhy
ANO
dlouhodobě
Ptáci (Aves) - Svišťouni (Apodiformes) - všechny druhy
ANO
krátkodobě
Ptáci (Aves) - Měkkozobí (Columbiformes) - všechny druhy
ANO
krátkodobě
Ptáci (Aves) - Srostloprstí (Coraciiformes) - všechny druhy
ANO
krátkodobě
Ptáci (Aves) - Šplhavci (Piciformes) - všechny druhy
ANO
krátkodobě
Ptáci (Aves) - Kukačky (Cuculiformes) - všechny druhy
ANO
krátkodobě
Ptáci (Aves) - Pěvci (Passeriformes) - Krkavcovití (Corvidae) - všechny druhy
ANO
dlouhodobě
Ptáci (Aves) - Pěvci (Passeriformes) - ostatní druhy
ANO
krátkodobě
Ptáci (Aves) - Dravci (Falconiformes) - rod Aquila a rod Haliaeetus
ANO
krátkodobě
Ptáci (Aves) - Dravci (Falconiformes) - ostatní druhy
ANO
dlouhodobě
Ptáci (Aves) - Sovy (Strigiformes) - ostatní druhy
ANO
krátkodobě
 

 

 
Nahoru!